serious games

Een serious game is een spel dat gebruikt kan worden voor het verkrijgen van inzichten, het op gang brengen van een dialoog of het verstrekken van informatie. Met serious games kunnen lastige processen worden gesimuleerd. Deelnemers krijgen de mogelijkheid al spelende een situatie te ervaren, ermee te experimenteren en een vertaalslag te maken naar de realiteit.
APC vertaalt de door de opdrachtgever aangedragen inhoud en het doel van het spel in een concreet spelconcept.

Enkele voorbeelden: